Haberler

Kültürlerarası Yönetim Konferansı

12.10.2021

Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürlerarası Yönetim Bölümü'nün düzenlediği ‘Towards Constructive Intercultural Management: A conference on research approaches and perspectives’ adlı uluslararası konferans 7-8 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. TAÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ve K-TDU Başkanı Prof. Dr. Rita Süssmuth'un açılış konuşmalarıyla başlayan konferansın ilk sunumlarında kültürlerarası yönetim kavramı, TAÜ Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Ernst Struck ve Passau Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Barmeyer tarafından bağlamı, katkı sağlayan faktörleri, disiplinlerarası niteliği çerçevesinde ele alındı.
 


Uluslararası Katılım
 


Bundeswehr University Munich'ten Prof. Dr. Sonja Sackmann’ın kültürlerarası yönetimde sahici bir kültür perspektifinin değerine dikkat çeken bildirisi ve Uppsala Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lena Zander'ın ‘İş Yerinde Yapısalcı Kültürlerarası Yönetim’ başlıklı sunumunun ardından Madeline Bausch, Sina Grosskopf, Constanze Ruesga Rath, Tuzienka Chenet, Birgit Gabriel, Özge Çetin ve Selim Calık'ın yer aldığı poster oturumu gerçekleştirildi.
 


Son bölümde Johannesburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Claude-Hélène Mayer, Güney Afrika çokuluslu Alman teknoloji organizasyonunun 4IR süreç yönetimi üzerine online bir sunum yaparken, Passau Üniversitesi'nden Dr. Martina Maletzky’nin kültürlerarası bir eğitim alanı olarak TAÜ’de mobil çalışanları konu edinen sunumu ile konferansın ilk günü tamamlandı.
 


Vapurla Boğaz Turu

Katılımcılar sempozyumun birinci gününün akşamında organize edilen bir Boğaz gezisine katıldı. Siemens’in sponsor olduğu gezi, Beykoz iskelesinde başlayarak dört saatlik boğaz turuyla katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşattı. 
 


Yönetimde Kültürlerarası Ortak Bir Dil

Konferansın ikinci günü, TAÜ'den Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır ile Bologna Üniversitesi'nden Assist. Prof. Dr. Alessandra Vecchi'nin ‘Sınır Anahtarlarının Çerçeve Değiştirmesi: Alman Çokuluslu Yan Kuruluşlarda Türk Çiftkültürlüğü’ başlıklı ortak bildirisiyle başladı. Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şeyda Arzu Wasti'nin ‘Ortak Güven Dili’ başlıklı sunumunu, insan kaynaklarının sosyo-kültürel entegresyondaki rolü üzerine bildirisiyle Fribourg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eric Davoine izledi.
 


Ayrıca TAÜ'den Assist. Prof. Dr. Levent Yılmaz ve ICUNet'ten Dr. Fritz Audebert'e insan kaynakları uzmanları olarak Mercedes/Daimler'den Betül Çorbacıoğlu, Siemens'ten Aslı Kunur, Bosch'tan Umut Güvenç'in eşlik ettiği bir insan kaynakları yönetimi paneli yapıldı. Panelde Türkiye ve İstanbul'un genç yetenekler için çekiciliği, dijitalleşmenin işe alım süreçlerine etkisi ve çeşitlilik yönetimi gibi konular ele alındı.
 


İnsan Kaynakları Yönetiminde Kültürlerarası Yaklaşımın Geleceği

Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı desteklemede sıra dışı liderlerin rolünü konu edinen Brunel Business School'dan Prof. Dr. Mustafa Özbilgin’in sunumunun ardından söz alan Université Gustave Eiffel'den Prof. Dr. Sylvie Chevrier, bildirisinde çift kültürlü ekipler için kültürlerarası koçluğu konu aldı.
 

Sussex Üniversitesi'nden Dr. Ödül Bozkurt ile Fiedrich Schiller Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mike Geppert ise uluslararası işletme ve yönetim araştırmalarının kültürü ve geleceğine dair ortak bir sunum gerçekleştirdiler.
 

İki gün süren konferansın son oturumu, Viyana Ekonomi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Günter K. Stahl, TAÜ'den Prof. Dr. Ernst Struck ve Passau Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Barmeyer'in yapısalcı kültürlerarası yönetimin gelecek dönemdeki muhtemel araştırma yönelimlerini içeren sunumları ertesinde kapanış konuşmalarıyla tamamlandı.