Uygulama ve Araştırma

Kültürlerarası Yönetim yüksek lisans öğrencileri öğrenim ve araştırmalarını uygulamalı olarak yaparlar:
 

  • Şirket veya kuruluşlarda iki aylık araştırma projesi
  • Bir haftalık bilimsel araştırma gezisi
  • Yüksek lisans kolokyumu ve yüksek lisans tezi
                                                                                                               
  


 
  • Şirket veya Kuruluşlardaki Araştırma Projesi                                             

 Şirket ve kuruluşların karşılaştığı kültürlerarası iletişim, kurum kültürü, pazarlama, imaj oluşturma, inovasyon, toplumsal ve sosyal sıkıntılar gibi güncel ve disiplinlerarası sorunsallar İstanbul’daki partner şirketlerimizde gerçekleştirilen araştırma projesi çerçevesinde ele alınmaktadır.

Öğrenci gruplarımız, şirketlerin uzmanları ve yöneticileriyle sıkı bir iş birliği içinde araştırmalarını gerçekleştirir. Bu süreçte hem Türk-Alman Üniversitesi ve Passau Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından hem de proje ortağımız olan ICUnet (Uluslararası ve Kültürlerarası Danışmanlık) tarafından öğrencilerimizle yakından ilgilenilmektedir.

 

Araştırma sonuçları, proje sonunda şirketlerin yönetimine sunulmaktadır. Projeye dair bazı bilgi ve fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz:

Fotoğraf 01   Fotoğraf 02   Fotoğraf 03
 
Fotoğraf 04   Fotoğraf 05   Araştırma Projesi "Future of Work" 2023
 
  • Araştırma Gezisi
Kapsamlı bölgesel bilgiye sahip olmak teori ve pratikteki sorular için çok önemli bir rol oynamaktadır: Hem siyaset bağlamında bölgesel kalkınma, ekonomik teşvik ve turizm meseleleri için hem de şirketleri için yer bulma ve ürünleri için uygun pazar bulabilmek zorunda olan şirketler bağlamında.
 
Araştırma gezisi, bir örnek üzerinden kültürel ve ekonomik kalkınma için bölgelerin, doğal alanların ve bölgesel kurumların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Gezi kapsamında kültürel açıdan önemli yerler, müzeler, anıtlar, mimari eserlerin yanı sıra tarım ve sanayi bölgeleri ve ekonomi merkezleri de ziyaret edilir ve incelenir. Böylece bölge araştırmaları ve kültür bilimleri arasındaki karmaşık ilişkileri doğrudan yerinde incelenir. 
 
Rapor 1        Araştırma Gezisi 2023  
 
  • Yüksek Lisans Kolokyumu ve Yüksek Lisans Tezi

Türk Alman ve Passau Üniversite’sinde gerçekleştirilen yüksek lisans kolokyumunda, öğrenciler tezleri için projelerini sunarlar. Bunlar danışmanlar ve öğrenciler tarafından etraflıca tartışılır ve sunumu gerçekleştiren öğrenciye tezi için çeşitli öneriler verilir.
 
Fotoğraf Yüksek Lisans Kolokyumu 1                         Yüksek Lisans Kolokyumu 2024
    
Bölümümüzün disiplinlerarası içeriği nedeniyle yüksek lisans tez konuları da çok çeşitli olabilmektedir. Konular yüksek lisans programı dahilindeki her alandan seçilebilir ve elbette disiplinlerüstü çalışmalar da yapılabilir.
 
Seçilmiş Konular ve Tamamlanmış Tezler