İçerik ve Amaçlar

Kültürlerarası Yönetim Çift Diploma Yüksek Lisans Programı, kültür ve sosyal bilimlerini, ekonomi bilimleriyle bir araya getirmektedir. Disiplinler üstü öğretim ve araştırma günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Günümüz modern dünyasındaki sorular ve problemler tek bir disiplin tarafından çözümlenemeyecek kadar karmaşıktır. Önemli ve yeni bilgilere, gittikçe artan bir şekilde disiplinlerarası alanda ve klasik bölümlerin arasında yer alan araştırma alanlarında ulaşılmaktadır. İş dünyası ve siyaset arasındaki uluslararası iş birliği, uluslararası iletişim ve kültürlerarası diyalog için disiplinlerarası beceriler çok önemli bir yere sahiptir.


“Kültürlerarası Yönetim” yüksek lisans programı, 2013 yılında Türk Alman Üniversitesi’nin ilk bölümlerinden biri olarak sunuldu. Model olarak, partner üniversitemiz olan Passau Üniversitesi’nde 1989 yılından beri büyük bir başarıyla devam eden “Kulturwirtschaft” programı alınmıştır. Üniversitemizdeki Çift Diploma Yüksek Lisans Programı, bu programa ek olarak Türk-Alman perspektifine odaklanmaktadır.  

Kültürlerarası Yönetim Bölümü araştırma odaklı ve mesleki uzmanlık kazandıran bir bölümdür. Bölümün odaklandığı alanlar kültürlerarası iletişim, iletişim bilimleri, mekânsal kültür çalışmaları / kültür coğrafyası ve tarih gibi sosyal bilimlerin yanı sıra işletme ve iktisat gibi ekonomi bilimleridir.

Dersler, üniversitemizin Türk ve Alman öğretim görevlileri tarafından ve „Flying Faculty” aracılığıyla Passau Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çift diploma bölümünün tanıtım filmine buradan ulaşabilirsiniz.

Bölüm 4 modüle ayrılmaktadır:

Temel modül olan Modül A’da öğrencilere, kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası yönetim öğretilir ve akademik alan için anahtar niteliğindeki beceriler tamamlanır.

Modül B kapsamında ilk olarak iletişim bilimleri, mekânsal kültür çalışmaları / kültür coğrafyası ve tarih alanları ayrıntılı bir şekilde incelenir. Bu derslerde edinilen bilgilerin üzerine kurulan ana seminerlerde ise Türk, Alman kültürleri hem ayrı ayrı hem de Türk-Alman kültürü olarak birlikte çeşitli yönleriyle ve uluslararası bağlamda ele alınmaktadır.

Modül C’de ekonomi bilimleri, özellikle işletme alt disiplinlerinden yönetim ve pazarlama alanları ve iktisat bilimi kapsamında ele alınır. Burada da kültüre özgü ve uluslararası konular dikkate alınmaktadır.

Modül D kapsamında uygulama bağlantılı araştırma etkinlikleri düzenlenmektedir. Modülün odak noktasında, bilimsel ve kültürlerarası danışmanlık gözetiminde gerçekleştirilen, iki aylık araştırma projesi bulunmaktadır. Proje, İstanbul’un tanınmış, önemli firmalarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bir haftalık bilimsel gezi çerçevesinde bizzat sahada analiz edilen bölgesel kalkınma sorunları ele alınmaktadır. Master kolokyumda ise öğrencilere tezlerini birbirleriyle ve danışmanlarıyla tartışma imkânı sunulmaktadır.

Yüksek lisans tezleri ve Türk Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tez savunmaları sonucunda öğrenciler programı tamamlarlar.


Çift Diploma Yüksek Lisans Programında, tüm Kültürlerarası Yönetim öğrencileri için üçüncü dönemlerinde Passau’daki partner üniversitede bir dönemlik yurtdışı eğitimi öngörülmektedir. Öğrencilerin %20’si, DAAD ve YÖK tarafından verilen ortak burs programı ile yurtdışı eğitimlerinde desteklenmektedirler. Bu bir dönemlik yurtdışı eğitimi, öğrencilere zorunlu eğitim programının yanı sıra yabancı dillerini geliştirmek, Alman/Bavyera kültürünü daha iyi tanımak ve bilim insanları, şirketler ve kuruluşlarla iletişim kurmak adına çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca üniversitenin bilimsel altyapısı, öğrencilerin yüksek lisans tezleri için gereken araştırmalara dair önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Öğrenciler burada Passau Üniversitesi’nde bulunan Kültürlerarası Yönetim bölüm ofisi tarafından yönlendirilecektir. 

Öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca araştırma alanındaki güncel sorular ve uygulama alanlarındaki zorluklar ile tanıştırılır. “Kültürlerarası Yönetim” alanındaki önemli konuları hakkında, uluslararası konuşmacıların da katıldığı, çeşitli konferans, çalıştay ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bu etkinlikler öğrenciler tarafından hazırlanır ve yine etkinlik sürecinde aktif rol alırlar. Bu sayede öğrenciler, çeşitli şirket ve kurumlardaki uzman ve bilim adamlarıyla iletişim kurma imkânı bulabilmektedirler.

Kültürlerarası Yönetim Bölümü Çift Diploma Programı öğrencileri, hem Türk-Alman özelinde hem de genel olarak kültürlerlarasılık alanında uzmanlar olarak mezun olurlar. Ancak kazanmış oldukları bilimsel becerileri sayesinde başka birçok uluslararası görevleri de kolaylıkla üstlenebilirler. Uluslararası ekonomi, bilim ve kültür alanlarında giderek artan küreselleşme ve uluslarüstü düzeyde artmaya devam eden iş birliği, kültürlerarası ve disiplinlerüstü çalışabilen birden fazla dil bilen uzmanlara olan ihtiyacı arttırmıştır. Kültürlerarası Yönetim Bölümü, uluslararası iş piyasalarında birçok farklı meslek alanında yönetici pozisyonlarında istihdam için gereken becerileri kazandırır. Bu alanlara örnek olarak ticaret, sanayi, bankacılık, sigortacılık, turizm, ekonomi, siyaset ve medya gibi sektörler verilebilir. Bunların yanı sıra eğitim kurumları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kültür enstitüleri, kamu sektörü ve tabii ki de araştırma kurumları, mezunlarımızın istihdam fırsatı yakaladıkları yerlerin başında gelmektedir.