Tanıtım

Giderek küreselleşen dünyamızda farklı kültürlere, ekonomilerine, coğrafyalarına ve tarihlerine dair bilgi sahibi olmak çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu bilgi, şirketler, iş dünyası ve politika, resmî kurumlar ve kuruluşlar arasındaki başarılı bir iş birliğinin tesis edilmesi için vazgeçilmezdir. Kültürel farklılıkları anlayabilmek ve aktarabilmek gereklidir. Bölümün amacı, iletişimin söz konusu olduğu her alanda uygulama ve araştırma alanları için, kültürleri ve o kültürlere ait dilleri ülke uzmanı olarak çalışabilecek seviyede iyi bilen, disiplinlerarası eğitim alan akademisyenler yetiştirmektir.


Almanca çift diploma yüksek lisans programı, öğrencilerin bir dönemlerini geçirecekleri Passau Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir.

► IKM Video

 


Bölümle alakalı sorularınız için Türk Alman Üniversitesi Kültürlerarası Yönetim Bölümü Koordinatörü Arş. Gör. Melih Pehlivan (melih.pehlivan@tau.edu.tr) ve Passau Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Ernst Struck ile (struck@tau.edu.tr) veya Passau Üniversitesi Kültürlerarası Yönetim Bölümü Koordinatörü Arş. Gör. Kira Braun ile (kira.braun@uni-passau.de) iletişime geçiniz.