Programm - Curriculum

TAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü TAÜ - Passau Üniversitesi - Çift Diploma Programı - Kültürlerarası Yönetim Yüksek Lisans Programı 

TDU Institut für Sozialwissenschaften - TDU - Universität Passau - Double Degree Master Program - Master Interkulturelles Management / Kulturwirtschaft

TGU Social Sciences Institute - TGU - Passasu University - Double Degree Master Program - Master in Intercultural Management / Cultural Industry2019’DAN İTİBAREN ÖĞRETİM PLANI
 STUDIENPROGRAMM - CURRICULUM AB 2019  
CURRICULUM AS OF 2019
 

1. YIL (1. Jahr)
1. Yarı l  (1. Semester/1. Halbjahr) (GÜZ)
Dersin Kodu (Nr.) Dersin Adı (Lehrveranstaltung) T
(Theorie)
U
(Praxis)
AKTS
(ECTS)

 

IKM101

Kültürlerarası İletişim ve Kültür Karşılaştırması
Interkulturelle Kommunikation und Kulturvergleich
Intercultural Communication and Cultural Comparison

 

2


-


2


IKM103
Kültürlerarası Yönetim
Interkulturelles Management
Intercultural Management

2

-

5

IKM107
Kültür ve Mekan: Kültürel Coğrafya
Kultur und Raum: Kulturgeographie
Culture and Space: Cultural Geography

2

-

2

IKM109
Kültür ve Tarih: Tarih Bilimi
Kultur und Geschichte: Geschichtswissenschaft
Culture and History: Science of History

2

-

2

IKM111
Ekonomi Bilimleri
Wirtschaftswissenschaften
Economics

2

-

4

IKM115
Uluslararası Yönetim
Internationales Management
International Management

2

-

5

IKM121
Yüksek Lisans İçin Bilimsel Çalışma
Wissenschaftliches Arbeiten für Graduierte
Scientific Work for Graduate Students

-

2

2

IKM131
Kültür ve İletişim: İletişim Bilimi
Kultur und Kommunikation: Kommunikationswissenschaft
Culture and Communication: Communication Studies

2

-

2
IKM140

Ekonomi ve Maliye Politikaları
Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Economic and Financial Policy


      2
 
    5
 
SEÇMELİ DERSLER WAHLFÄCHER

IKM123
İngilizce 1.1
Englisch 1.1
English 1.1

3

-

1

IKM125
İngilizce 2.1
Englisch 2.1
English 2.1

3

-

1

IKM127
Türkçe 1.1
Türkisch 1.1
Turkish 1.1

3

-

1

IKM129
Türkçe Bilimsel Yazma, Konuşma I
Türkisch Wissenschaftliches Schreiben, Konversation 1
Turkish Scientific Writing, Conversation 1

3

-

1
Not: Seçmeli derslerden en az bir (1) ders seçmek zorunludur.
Anmerkung: Mindestens ein Fach von Wahlfächern muss gewählt werden.
TOPLAM (SUMME) 30
2. Yarı Yıl  (2. Semester/2. Halbjahr) (BAHAR)
Dersin Kodu (Nr.) Dersin Adı (Lehrveranstaltung) T (THEORIE) U (PRAXIS) AKTS (ECTS)

IKM102
Kültürlerarası İletişim ve Kültür Karşılaştırması (Ana Seminer) Interkulturelle Kommunikation und Kulturvergleich (Hauptseminar)
Intercultural Communication and Cultural Comparison (Advanced Seminar)

2

-

5

IKM106
Kültür ve Mekan (Ana Seminer)
Kultur und Raum (Hauptseminar)
Culture and Space (Advanced Seminar)

2

-

5

IKM108
Kültür ve Tarih (Ana Seminer)
Kultur und Geschichte (Hauptseminar)
Culture and History (Advanced Seminar)

2

-

5

IKM122
Kültür ve İletişim (Ana Seminer)
Kultur und Kommunikation (Hauptseminar)
Culture and Communication (Advanced Seminar)

2

-

5

IKM135
Finans ve Denetim
Finanzierung und Controlling
Finance and Controlling

2
 
5

IKM 130

Araştırma Semineri (Saha Çalışması) Seminer
Forschungsseminar: Exkursion
Research Seminar: Excursion

1

1

4
 
SEÇMELİ DERSLER WAHLFÄCHER

IKM114
İngilizce 1.2
Englisch 1.2
English 1.2

3

-

1

IKM116
İngilizce 2.2
Englisch 2.2
English 2.2

3

-

1

IKM118
Türkçe 1.2
Türkisch 1.2
Turkish 1.2

3

-

1

IKM120
Türkçe Bilimsel Yazma, Konuşma II
Türkisch Wissenschaftliches Schreiben, Konversation 2
Turkish Scientific Writing, Conversation 2

3

-

1
Not: Seçmeli derslerden en az bir (1) ders seçmek zorunludur.
Anmerkung: Mindestens ein Fach von Wahlfächern muss gewählt werden.
Note: At least one of the electives must be chosen.
TOPLAM (SUMME) 30
 
YIL (2. Jahr)
  1. Yarı Yıl (3. Semester/ 3. Halbjahr) (GÜZ) Passau Üniversitesi’nde veya TAÜ’de Öğrenim
Studium an der Universität Passau oder an der TDU
Çift diploma için Passau Üniversitesi’nde sunulan ICBS derslerinin başarıylatamamlanması gerekmektedir. Für den Doppelabschluss sind die ICBS-Veranstaltungen an der Universität Passau zu bestehen.
Dersin Kodu (Nr) Dersin Adı (Lehrveranstaltung) T
(Theorie)
U
(Praxis)
AKTS
(ECTS)
IKM 137 Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Seçmeli Dersi
Wahlpflicht aus der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
Elective from the Faculty of Cultural and Social Sciences
2


-
- 5
   
ICBS Ekonomi Bilimleri Fakültesi ICBS Yüksek Lisans Seçmeli Dersi
Wahlpflicht aus der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät für den Master ICBS
Elective from the Faculty of Business and Economics for the Master ICBS.
- 5
   
   
IKM 139


 
Ekonomi Bilimleri Fakültesi Seçmeli Dersi
Wahlpflicht aus der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Elective from the Faculty of Economics

 
2


-
- 5


-


5
ICBS Ekonomi Bilimleri Fakültesi ICBS Yüksek Lisans Seçmeli Dersi
Wahlpflicht aus der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät für den Master ICBS
Elective from the Faculty of Business and Economics for the Master ICBS.
   
 
IKM 201


ICBS
Firma/Kurumlarda Yüksek Lisans Araştırma Projesi
Masterforschungsprojekt in Unternehmen/Institutionen
Master Research Project in Companies/Institutions
-


-
2


-
15


15
IKM 202


ICBS
Uzmanlık Alanı
Masterkolloquium
Master Colloquium
-


-
2


-
5


5
TOPLAM (SUMME) 30
4. Yarı l (4. Semester/ 4. Halbjahr) (BAHAR)
Dersin Kodu (Nr.) Dersin Adı (Lehrveranstaltung) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)
         

IKM 290
Yüksek Lisans Tezi
Masterarbeit
Master's Thesis

-

-

30
TOPLAM (SUMME) 30